Numër Plus, Kartë rimbushëse, Sherbime E-top-Up, Sherbime të tjera

 • Numër Plus

  1. Numra me kontratë, paspagesë(postpaid)
  2. Numra me parapagesë(karta rimbushëse)

 • Kartë rimbushëse

   Karte rimbushese Plus 300,500dhe 1000 leke.

 • Sherbime E-top-Up

  Rimbushni celularin tuaj me vleren qe deshironi prane ARFA shpk.

 • Sherbime të tjera

  Mbartje numri(MNP);  Zëvëndesimi i kartës Sim);  Informacion