Rreth Nesh

ARFA sh.p.k  u krijuar ne vitin 2005 si nje nga distributoret kryesore te autorizuar te DIGITALB SH.A. per shitjet me shumice dhe pakice te abonimeve dhe artikujve te DIGITALB kudo neper Shqiperi dhe neper tere bashkekombasit tane neper Europe.

Ka disa pika shitjeje me pakice ne formen e NIPT-eve SEKONDARE ne disa prej qyteteve te Shqiperise si dhe shtrirje gjeografike klientele rishitese pothuaj ne tere territorin e Shqiperise.

Ofrohet edhe sherbimi i shitjeve on-line te abonimeve te ndryshme te DIGITALB , me qellim perfeksionimin e sherbimit per tere abonentet kudo qe ata ndodhen.


Ofron ne menyre profesionale, nepermjet firmes re ARFANET SH.PK. te krijuar ne Maj te vitit 2013 , tere gamen e artikujve te sinjalit televiziv tokesor e satelitor, sistemet e vezhgimit dhe sigurise nepermjet sistemeve te kamerave dhe sistemeve te alarmit.


Prej 5 vitesh ka filluar dhe po vazhdon ekperimentimin shkencor ne bujqesi, ne drejtim te prodhimit ne vend te farave te misrit hibrid dhe kultivareve te grurit. Ky ekperimentim zhvillohet ne menyre unike dhe profesionale duke gershetuar pervojen shkencore e profesionale shqiptare me Institucione dhe Biznese italiane ne drejtim te testimit te bimeve dhe kryqezimeve te vazhdueshme te tyre, me objektivin e afert qe brenda viteve 2014 – 2015 te arrihet certifikimi ne vend i farave te reja te kultivareve dhe hibrideve, te prodhuara ne vend dhe te pershtatura plotesisht me kushtet e klimes dhe terrenit shqiptar.